Aile Terapisi

Category:

Aile içindeki bireylerin sorunlarını tek tek ele almak yerine, yaşanan sıkıntıyı aile sistemi içerisinde anlamlandırmak üzerinden temellenen terapi yöntemidir. Görüşmelerde, yaşanan sıkıntı; ailede üstlenilen roller, ailedeki duygusal atmosfer, aile bireylerinin birbirlerinden beklentileri, bireylerin birbirleriyle etkileşimleri gibi konular üzerinden değerlendirilir ve tüm bunlar ışığında bir çözüme ulaşılması hedeflenir.