Bireysel Terapi

Category:

Danışanla terapistin bire bir görüşmeler üzerinden beraber yürüttüğü bir sağaltım sürecidir. Bu süreçte, danışanın ruhsal sorunlarını ve bunlara kaynaklık eden içsel dinamiklerini anlamak, yaşadığı zorlukları aşmasını sağlayacak ruhsal donanımı kazanması hedeflenir.

Her psikoterapi uygulaması, kişinin yaşı ve gelişimsel özellikleri çerçevesinde şekillendirilir.

Çocuklarla yürütülen psikoterapilerde sıklıkla çalışılan konular şunlardır:

 • Ayrılma kaygısı

 • Sınav kaygısı

 • Korku ve fobiler

 • Hiperaktivite ve dikkat eksikliği

 • Uyum ve davranış sorunları

 • Uyku bozuklukları

 • Kardeş kıskançlığı

 • Yalan söyleme

 • Öfke kontrolü

 • Özgüven eksikliği

Ergenlerle yürütülen psikoterapilerde sıklıkla çalışılan konular şunlardır:

 • Aile ilişkileri

 • Akran ilişkileri

 • Okul sorunları

 • Kimlik karmaşası

 • Özgüven eksikliği

 • Erişkin yaşama geçişte zorluklar

 • Depresyon

 • Kaygı bozukluğu

 • Riskli davranışlar

 • Yeme bozukluğu

Yetişkinlerle yürütülen psikoterapilerde sıklıkla çalışılan konular şunlardır:

 • Depresyon

 • Kaygı bozukluğu

 • Panik atak

 • Fobiler

 • Takıntılar

 • Özgüven eksikliği

 • Öfke kontrolü

 • Stresle baş etme

 • Yeme bozuklukları

 • Geçmişteki travmalar

 • İlişkisel zorluklar

 • Değişime uyum sağlama

 • Kronik hastalıklarla başa çıkma

 • Kişilik bozuklukları