Çift Terapisi

Category:

Çift ilişkilerindeki sorun ve tıkanıklıkları anlamaya ve aşmaya yönelik bir terapi hizmetidir. Süreç içinde çiftlere kendini ifade etme, karşıdakini dinleme, çatışmalara yapıcı yaklaşma, krizleri yönetme, farklılıklara saygı gösterme ve gerektiğinde uzlaşabilme becerileri kazandırmak hedeflenir.