İlkelerimiz

 Gizlilik

LAPSUS’ta verilen hizmetler, hizmet alıcıların mahremiyetine azami hassasiyet gösterilerek, gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülür.

Yeterlilik ve yetkinlik

LAPSUS’ta verilen hizmetler, alanında yeterli eğitim ve donanıma sahip uzmanlarca sağlanır.

Eşitlik ve farklılıklara saygı/ayrımcılık karşıtlığı

LAPSUS, başvuru yapan herkese herhangi bir sosyal kriter üzerinden ayrım yapmaksızın hizmetler sunar.

Bütüncül yaklaşım ve işbirliği

LAPSUS, ruh sağlığının farklı alanların etkileşimine dayanan disiplinler-arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini savunur. Gerekli durumlarda farklı uzmanlarla işbirliğini önemser ve danışanları bu doğrultuda yönlendirir.

Çerçeve

LAPSUS’ta yürütülen hizmetler, mesleki ilkelere dayalı bir çerçeve bağlamında yürütülür. Hizmet alıcılar sürecin başında bu çerçeveyle ilgili bilgilendirilir ve böylece danışanların süreçleri korunur.